ไม่ว่าจะแตกต่างอย่างไร
เราทุกคนต่างเป็นมนุษย์
อย่างเท่าเทียมกัน

ด้วยความเชื่อว่า ‘ความหลากหลาย’ จะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ นวัตกรรมใหม่ๆ และความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่น dtac องค์กรด้านโทรคมนาคมอันดับต้นของไทย จึงร่วมมือกับสื่ออย่าง a day BULLETIN ผลักดันแคมเปญ #RESPECTTHEDIFFERENCE เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลาย ไม่ว่าจะมีเพศ สีผิว เชื้อชาติ มีความเชื่อ หรือมีสถานะทางสังคมแบบใด การอยู่ร่วมกันด้วยการเคารพความหลากหลายของผู้อื่นคือหนทางที่จะนำไปสู่สังคมที่ดีกว่า

โดยแคมเปญดังกล่าวมีทั้งกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจความหลากหลายในองค์กร dtac เอง, การกระจายชุดความรู้สู่สังคมวงกว้างผ่านนิตยสาร a day BULLETIN ฉบับ 579, วิดีโอที่จะทำให้เข้าใจและเห็นว่า ความหลากหลายสามารถทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ, รวมถึงเว็บไซต์แคมเปญที่ชวนผู้คนมาสร้างรูป ด้วยการประกอบบางส่วนของใบหน้าของตัวเองเข้ากับบางส่วนของใบหน้าของคนอื่น เพื่อยืนยันว่าไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไร เราทุกคนต่างเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

ถ้าเราไม่มีพนักงานที่หลากหลาย เราจะเข้าใจลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างไร เราเชื่อว่าคนจะเก่งขึ้นจากการถกเถียงกันบ่อยๆ
โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีภูมิหลังต่างกัน

Alexandra Reich
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร dtac
LOADING